Filteri
L
Lokacija
Lokacija Nazad

Amper klešta

CEM - Digitalna amper klešta DT-3343 - 0

CEM - Digitalna amper klešta DT-3343

Amper klešta DT-3343 poseduju skoro sve funkcije za profesionalnu upotrebu. Sa oblikom čeljusti obezbeđuju lak rad i u skučenim prostorima sa mnogo kablova Zujalica Test diode DCA Zero funkcija AC/DC struja Hold funkcija (memorija) LCD displej u 4000 tačaka Auto isključivanje Indikator istrošenosti baterije Otvor klešta 30mm   Displej od 4000 tačaka Elektronska zaštita od preopterećenja Zujalica za test kratkog spoja i test diode Funkcija pamćenja izmerene vrednosti DCA Zero funkcija Auto isključivanje Indikator statusa baterije AC/DC Struja Otvor klešta 30mm Napon Max DC 600V ±0.8% Napon AC Max 600V ±1,0% Struja AC Max 1000A ±3,0% Struja DC Max 1000A ±2.5% Otpor Max 40MΩ ±1,0% Kapacitet 100uF ±3.0% Frekvencija 100kHz ±1.2% Duty Cycle 99.9% ±1.2% Temperatura 1000ºC/1832ºF ±3.0% Dimenzije 229mm x 80mm x 49mm Težina 303g
cena: 9.299 DIN
Srbija, Zrenjanin
CEM - Profesionalna digitalna amper klešta DT-3352 - 0

CEM - Profesionalna digitalna amper klešta DT-3352

Profesionalna digitalna amper klješta DT-3352 Opis i namena proizvoda Amper klešta DT-3352 su TRUE RMS AC/DC amper klješta za profesionalnu upotrebu. Sa oblikom čeljusti obezbeđuju lak rad i u skučenim prostorima sa mnogo kablova Merenje AC/DC struje AC True RMS Pozadinsko osvetljenje displeja Max/Min data hold Merenje snage Merenje temperature REL (Zero) funkcija Test diode Analogni bargraf (41 segment) LCD displej u 40000 tačaka Auto isključivanje Indikator istrošenosti baterije NCV detekcija Otvor klešta 55mm   Displej od 40000 tačaka MAX/MIN Hold funkcija Auto isključivanje Indikator statusa baterije Otvor klešta 55mm Struja DC Max 1500A ±(2.0%+10d) Struja AC Max 1500A ±(2.8%+10d) Snaga AC kW/kVA Max 900.0kW ±(3.0%+10d) Snaga DC kW/kVA Max 900.0kW ±(2.5%+10d) Faktor snage 0.3~1 ±(2.5%+10d) Napon Max DC 1000V ±(0.1%+5d) Napon AC Max 750V ±(0.5%+5d) Otpor Max 40.000MΩ ±(0.5%+4d) Temperatura Max 1000ºC/1832ºF ±(1.0%+1ºC/1ºF) Kapacitet Max 40.00mF ±(2.5%+5d) Radni ciklus 10.0 do 95.0% ±(0.5%+2d)   Frekvencija Max 40.000MHz ±(1.2%+2d) Struja pokretanja 1500A ±(1.5%+2d) Zujalica za test kratkog spoja 50Ω Test diode 0.3mA Dimenzije 295mm x 100mm x 46mm Težina 537g
cena: 20.650 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Amper klešta CM 1-2 - 0

Benning - Amper klešta CM 1-2

Sigurno merenje struje do 400 A AC Ulazi za merenje napona, otpora, kontinuiteta   Osnovna preciznost 1 % AC Napon 0.1 V – 600 V DC Napon 0.1 V – 600 V AC struja 0.1 A – 400 A Otpor 0.1 Ω – 20 MΩ Test kontinuiteta Memorija HOLD Metod merenja RMS Maksimalno otvaranje klešta 30 mm Kategorija merenja CAT III 600 V
cena: 15.170 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Amper klešta CM 1-3 - 0

Benning - Amper klešta CM 1-3

Sigurno merenje struje do 200 A AC Ulazi za merenje napona, otpora, kontinuiteta i test diode Integrisani Volt senzor signalizira fazni napon pomoću zvučnog signala i crvene LED diode Lokalizuje prekide kablova i neispravne lampe   Osnovna preciznost 1 % AC Napon 0.1 V – 750 V DC Napon 0.1 V – 1000 V AC struja 0.1 A – 200 A Otpor 0.1 Ω – 20 MΩ Test kontinuiteta Test diode Memorija HOLD Metod merenja RMS Otvor klešta 16 mm Kategorija merenja CAT III 600 V
cena: 20.300 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Digitalna amper klešta CM 2 - 0

Benning - Digitalna amper klešta CM 2

Multifunkcionalna i moćna zahvaljujući TRUE RMS metodi merenja za industrijske primene Sigurno i beskontaktno merenje jakih struja Merenje slabih struja (automobilska industrija, fotonaponski sistemi, industrija) Jednosmerna i naizmenična struja do 300 A Merenje napona do 600 V (AC / DC) Otpor do 40 MOhm Merni ulazi za merenje napona, otpora i zvučni test kontinuiteta Kompaktna zaštitna torba i merni kablovi u isporuci   Osnovna preciznost 0.5 % AC Napon 1 mV – 600 V DC Napon 0.1 mV – 600 V AC struja 100 mA – 300 A DC struja 10 mA – 300 A otpor 0.1 Ω – 40 MΩ Test kontinuiteta Memorija HOLD, MAX Metoda merenja TRUE RMS Maksimalno otvaranje klešta 25 mm Kategorija merenja CAT III 300 V
cena: 29.620 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Digitalna amper klešta CM 5-1 - 0

Benning - Digitalna amper klešta CM 5-1

automatski izbor funkcije merenja sa TRUE RMS merenjem napona / struje (AC / DC), otpora, kontinuiteta i ispitivanje dioda Siguran i lak rad - isključene su greške merenja zbog netačnog izbora opsega merenja Kratko vreme odziva zbog skeniranja 5 vrednosti u sekundi Merenje napona sa malom ulaznom impedansom (LoZ) za suzbijanje kapacitivno / induktivno indukovanih napona Višefunkcionalan i moćan TRUE RMS metodom merenja za industrijske primene Bezbedna merenja struje do 600 A AC / DC Najviša metoda merenja CAT IV 600 V omogućava merenja direktno na izvoru niskonaponske instalacije LC displej i pozadinsko svetlo Kompaktna zaštitna futrola u kompletu   Osnovna preciznost 0.9 % AC Napon 1.3 V – 750 V DC Napon 0.7 V – 1.000 V AC struja 0.9 A – 600 A DC struja 0.9 A – 600 A otpor 1 Ω – 10 kΩ Test kontinuiteta Test diode memorija HOLD Metod merenja TRUE RMS Maksimalno otvaranje klešta 35 mm Kategorija merenja CAT IV 600 V
cena: 42.790 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Digitalna amper klešta CM 7 - 0

Benning - Digitalna amper klešta CM 7

višenamenska i moćna zahvaljujući TRUE RMS metodi merenja za industrijske primene Sigurno merenje struje do 1000A AC / DC Najviša merna kategorija CAT IV 600 V omogućava merenja direktno na izvoru niskonaponske instalacije LC displej sa pozadinskim osvetljenjem Kompaktna zaštitna torba i merni kablovi zatvoreni u isporuci   Osnovna preciznost 0.7 % AC Napon 0.1 V – 750 V DC Napon 0.1 V – 1000 V AC struja 0.1 A – 1000 A DC struja 0.1 A – 1000 A otpor 0.1 Ω – 400 Ω Test kontinuiteta Merenje frekvencije    1 Hz – 400 Hz Memorija MIN / MAX /ZERO funkcija HOLD PEAK Metoda merenja TRUE RMS Maksimalno otvaranje klešta 53 mm Kategorija merenja     CAT IV 600 V
cena: 45.990 DIN
Srbija, Zrenjanin
Benning - Digitalna amper klešta za detektovanje lutajućih struja CM 9 - 0

Benning - Digitalna amper klešta za detektovanje lutajućih struja CM 9

Lutajuće struje u instalacijama nastaju usled slabe izolacije ili oštećenja izolacije. BENNING CM 9 omogućava brzu i preciznu lokalizaciju svih problema koji izazivaju nastanak lutajućih struja. Preventivnim merenjima mogu se unapred izbeći moguće štete usled nekontrolisanih lutajućih struja. Uređaj je konstruisan i ispitan u skladu sa DIN VDE 0411 deo 1 / EN 61010-1, DIN VDE 0404-4 Merenje lutajućih struja i diferencijalnih struja u električnim sistemima (VDE 0100) i uređajima (VDE 0701-0702, BetrSichV (= nemački propisi o zdravlju i bezbednosti na radu)) Najveća rezolucija od 1 μA u opsegu merenja od 6 mA Pouzdano i lako otkrivanje izolacionih kvarova (npr. neispravni kablovi, labavi terminali, kontaminacija, vlaga) Merenje bez isključivanja tokom normalnog rada sistema / uređaja Idealno za preventivno održavanje i lokalizaciju kvarova (zaštita od oštećenja i ličnih povreda itd.) Precizni i ponovljivi rezultati merenja do 100 A. Optimalni skrining protiv spoljnih magnetnih polja Funkcija poređenja signalizara odstupanje(0,25 mA, 0,5 mA, 3,5 mA) Industrijsko okruženje zahteva TRUE RMS merne instrumente Nelinearna opterećenja npr. od motornih pogona sa podesivom brzinom, pretvarači frekvencije ili mrežne jedinice za kancelarijsku opremu i LED lampe generišu reaktivnu snagu u mreži. Kao rezultat, multimetri i amper klešta koje rade sa RMS metodom prosečnog merenja prikazuju izmerene vrednosti sa smanjenom tačnošću. U mnogim slučajevima, a posebno u industrijskim okruženjima, neophodno je koristiti vrhunske merne instrumente „TRUE RMS“. Metoda merenja „TRUE RMS“ tačno pokazuje stvarnu efektivnu vrednost naizmenične struje - bez obzira da li je signalni talas struje sinusoidan ili izobličen.   Osnovna preciznost 1% AC struja 1 μA – 100 A Memorija HOLD, PEAK Metoda merenja TRUE RMS Maksimalno otvaranje klešta 40 mm Kategorija merenja     CAT III 300 V
cena: 63.900 DIN
Srbija, Zrenjanin
Ridgid - Micro CM-100 digitalna amper klešta - 0

Ridgid - Micro CM-100 digitalna amper klešta

Micro CM - 100 je digitalni multimetar sa velikim kapacitetom i mernim opsegom. Obuhvata kablove do 30 mm i meri struje do 1000A AC/DC. Pored merenje AC/DC, mikro CM - 100 može da se koristi kao Multimetar za 8 drugih funkcija uz jasna i precizna očitavanja na velikom LCD ekranu. Tanak dizajn omogućava lako upravljanje jednom rukom što omogućava siguran rad u skučenim prostorima.   10 funkcija Auto rang funkcija Napajanje 9V Maksimalni prečnik obuhvatanja 30mmm Zaštita od preopterećenja CAT III 600V Automatska indikacija polariteta Automatsko isključivanje nakon 20min Merenje AC/DC ranga jačine struje 40A - 1000A Merenje napona AC/DC 400mV - 600V Merenje otpora 400Ω - 40MΩ Merenje kapaciteta 4nF - 40mF Merenje frekvencije do 4 kHz Test diode 1.5V Test prekida 35Ω Merenje temperature -40°C - 1000°C
cena: 14.896 DIN
Srbija, Zrenjanin
Back to Top