Filteri
Sudski tumači - Prevodioci
Vidi sve Vidi manje
S
Sudski tumači - Prevodioci
Sudski tumači - Prevodioci Nazad
L
Lokacija
Lokacija Nazad

Sudski tumači - Prevodioci

Prevod ovlašćenja i punomoćja - engleski jezik - 0

Prevod ovlašćenja i punomoćja - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik ovlašćenja i punomoćja sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod saobraćajnih i vozačkih dozvola - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevod saobraćajnih i vozačkih dozvola - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik saobraćajnih i vozačkih dozvola sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod ličnih karti - engleski jezik - 0

Prevod ličnih karti - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik lične karte sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: kontakt
Srbija, Kragujevac
Prevod izvoda iz matičnih knjiga - engleski jezik - 0

Prevod izvoda iz matičnih knjiga - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik izvode iz matičnih knjiga rođenih i venčanih sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje državljanstva engleski jezik - 0

Prevođenje državljanstva engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik državljanstva sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje pasoša - engleski jezik - 0

Prevođenje pasoša - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik pasoše sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje biografija - engleski jezik - 0

Prevođenje biografija - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik biografije sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod uverenja i potvrda - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevod uverenja i potvrda - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik uverenja i potvrde sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod diploma - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevod diploma - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik diplome o završenoj osnovnoj i srednjoj školi kao i fakultetske diplome sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod sertifikata - engleski jezik - 0

Prevod sertifikata - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti sertifikata sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti medicine - engleski jezik - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti medicine - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti medicine sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod tekstova iz oblasti IT - 0

Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti IT sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti turizma - engleski jezik - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti turizma - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti turizma sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod tekstova iz filozofije - engleski jezik - 0

Prevod tekstova iz filozofije - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti filozofije sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod tekstova iz oblasti marketinga - engleski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti marketinga - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti marketinga sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod tekstova iz politike - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevod tekstova iz politike - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti politike sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevod tekstova iz sociologije - Engleski jezik - 0

Prevod tekstova iz sociologije - Engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti sociologije sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti društvenih nauka - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti društvenih nauka - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti društvenih nauka sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
prevod tekstova iz oblasti električne energije - ENGLESKI JEZIK - 0

prevod tekstova iz oblasti električne energije - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti električne energije sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti životne sredine i ekologije ENGLESKI JEZIK - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti životne sredine i ekologije ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti životne sredine i ekologije sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti arhitekture - ENGLESKI JEZIK - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti arhitekture - ENGLESKI JEZIK

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti arhitekture sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tekstova iz oblasti građevinarstva - engleski jezik - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti građevinarstva - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski jezik tekstove iz oblasti građevinarstva sa overom sudskog tumača za engleski jezik. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Prevođenje tesktova iz oblasti prava - engleski jezik - 0

Prevođenje tesktova iz oblasti prava - engleski jezik

Prevodimo sa/na engleski sve tekstove iz oblasti prava: ugovori, zakoni, patenti, žigovi, autorska prava, radno pravo, porodično pravo. Cena prevoda za engleski jezik je 690 dinara po strani prevoda. Usluga sudskog tumača za engleski jezik je 1200 dinara po strani prevoda. Naši telefoni su: 064 1786781 034 206997 Naša adresa je: 27.marta 19 Tržni centar Radnički 34000 Kragujevac
cena: 690 DIN
Srbija, Kragujevac
Lektura i korektura tekstova - holandski jezik - 0

Lektura i korektura tekstova - holandski jezik

Svaki tekst na holandskom jeziku koji se objavljuje treba da zadovoljava jezičke i stilske standarde. Lektori i korektori Akademije Oxford su tu kako bi očuvali lepotu i ispravnost jezika.  Lektorisanje bi trebalo da bude obavezno za svaki napisani materijal koji koristite u poslovnoj i službenoj komunikaciji ili ga objavljujete i štampate. Vršimo lektorisanje i korekturu već prevedenog teksta. Lektorski tim akademije Oxford vam je na usluzi za sve vrste konsultacija i obavljanja lekture i korekture vaših tekstova i natpisa. Obratite nam se! Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz oblasti prava za holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti prava za holandski jezik

U našem timu ćete sigurno naći prevodioca za holandski jezik koji je stručan u prevođenju tekstova iz oblasti prava. Imajte u vidu da se za većinu dokumenata iz oblasti prava zahteva da budu overeni od ovlašćenog sudskog prevodioca za holandski jezik. Podaci i dokumenta koja nam dostavljate na prevod su kompletno zaštićeni od svake moguće vrste zloupotrebe, tako da nemate nikakvog razloga za zabrinutost. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova - holandski jezik iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine - 0

Prevod tekstova - holandski jezik iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevođenje tekstova na holandski jezik iz ekologije i zaštitte životne sredine treba prepustiti stručnim prevodiocima iz ovih oblasti a to svakako jesu članovi Prevodilačkog centra Oxford. Naravno, ukoliko imate potrebu za prevodom tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine koji iziskuju i overu od strane sudskog tumača za holandski jezik, nemate takođe razloga za brigu, jer su u našem timu i zvanični sudski tumači. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz građevinske industrije -holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz građevinske industrije -holandski jezik

Prevođenje tekstova sa i na holandski jezik iz građevinske industrije prepustite prevodiocima Akademije Oxford koja ima poslovnice po celoj Srbiji. To znači da ćete na jednom mestu završiti prevod i overu dokumenata i tako uštedeti vreme. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz oblasti turizma za holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti turizma za holandski jezik

Višegodišnje iskustvo u prevođenju sa i na holandski jezik tekstova iz turizma čini naše prevodioce za holandski jezik pravim izborom za Vas. Kada se radi o tekstovima iz turizma treba naglasiti da imaju specifičan jezik i mnogo stručnih termina. Zato je važno da angažujete prevodioca koji je stručan za prevođenje tekstova iz oblasti Turizma. Naši prevodioci imaju mnogo iskustva čemu svedoče mnogobrojni tekstovi iz turizma koje su preveli. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz psihologije i sociologije - holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz psihologije i sociologije - holandski jezik

Prevođenje na holandski ili sa holandskog jezika svih tekstova i naučnih radova iz oblasti psihologije i sociologije. Mnogi naučnici kako iz psihologije tako i iz sociologije objavljuju svoje radove u međunarodnim časopisima pa se najčešće dešava da im je potreban prevod tekstova iz psihologije i iz sociologije. Kako bi prevod tekstova iz psihologije i iz sociologije bio kvalitetan treba ispoštovati osnovno pravilo a to znači da osoba kojoj poverite ovakvu vrstu prevođenja mora biti upoznata sa terminologijom a zatim i sa stilom pisanja koji je zaista specifičan. Kod nas -  u Akademiji Oxford ćete dobiti ne samo kvalitet već i najpovoljnije uslove za prevod materijala iz psihologije i sociologije. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka - holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka - holandski jezik

Prevođenje svih tekstova na holandski i sa holandskog jezika bilo da se radi o tekstovima iz prirodnih ili društvenih nauka. Sve nauke se dele na društvene i prirodne nauke. Svaki prevodilac za holandski jezik u Akademiji Oxford je u toku prevođenja u kontaktu sa osobom koja je napisala tekst bilo iz društvenih ili prirodnih nauka kako bi se prevazišle sve eventualne nedoumice. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevođenje tekstova iz oblasti politike holandski jezik - 0

Prevođenje tekstova iz oblasti politike holandski jezik

Naši prevodioci za holandski jezik prevode sve vrste političkih tekstova kao i javne nastupe političara. Gotovo svi politički analitičari, politikolozi i političari teže da svoja znanja, stavove i mišljenja podele sa svojim sugrađanima kao i sa čitavim svetom i tako dobijaju više pristalica.  Neretko se njihovi nastupi ili njihovi pisani tekstovi prevode na strane jezike posebno ako je tema vezana za međunarodnu politiku. Prevodioci Akademije Oxford su specijalizovani za kvalitetne prevode u oblasti politike sa holandskog i na holandski jezik. Odgovorićemo na sva vaša eventualna pitanja i nedoumice vezane za prevođenje tekstova iz oblasti politike. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije i finansija holandski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije i finansija holandski jezik

Prevodioci za holandski jezik iz oblasti finansija, bankarstva i ekonomije. Pored toga što se Prevodilački centar Akademije Oxford bavi prevodom druge vrste materijala u našem timu postoje prevodioci koji su uskospecijalizovani za prevođenje tekstova i dokumenata iz ekonomije, finansija i bankarstva. Budite slobodni da nas kontaktirate i stojimo Vam na raspolaganju da odgovorimo na sve Vaše zahteve vezane za prevode ekonomskih, finansijskih ili bankarskih dokumenata. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod tekstova iz oblasti marketinga - holamdski jezik - 0

Prevod tekstova iz oblasti marketinga - holamdski jezik

Naši prevodioci za holandski jezik su obučeni za prevođenje tekstova iz oblasti marketinga. Marketing je veoma važan deo svakog poslovanja. Da bi prevod tekstova iz oblasti marketinga bio kvalitetan i preneo odgovarajuću poruku bitno je da je prevodilac obučen za prevođenje ovakve vrste tekstova. Svi naši prevodioci su visokokvalifikovani za prevođenje tekstova iz marketinga. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevođenje tehničke dokumentacije HOLANDSKI JEZIK - 0

Prevođenje tehničke dokumentacije HOLANDSKI JEZIK

Imamo prevodioce za holandski jezik sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju svih vrsta tehničke dokumentacije. Kada kažemo Tehnička dokumentacija mislimo na prevod sledeće dokumentacije: Softverska dokumentacija, Inženjerska specifikacija sistema, Uputstvo za upotrebu, Uputstvo za održavanje, Uputstvo za popravku sistema, Priručnik za obuku osoba koje će rukovati sistemom, Specifikacija tehničkih karakteristika sistema, Standardi i norme vezane za sistem, te Crteži i Dijagrami na kojima se prikazuju tehnički detalji o funkcionisanja sistema. Samim tim najbolje je da na jednom mestu pronađete prevodioca za holandski jezik za sve što Vam je neophodno a to možete učiniti kod nas u Akademiji Oxford. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Prevod i titlovanje filmova - serija - emisija HOLANDSKI JEZIK - 0

Prevod i titlovanje filmova - serija - emisija HOLANDSKI JEZIK

Prevod i titlovanje filmova - serija - emisija HOLANDSKI JEZIK. Pored uobičajenih pismenih prevoda Akademija Oxford nudi usluge prevođenja, titlovanja filmova, obrade materijala za TV i filmsku produkciju. Akademija Oxford nudi prevod i obradu za španski jezik, kao i titlovanje materijala za DVD, IPTV, satelitsku, zemaljsku i kablovsku televiziju. To su prevodi kako za naučno-popularni, dokumentarni, politički, informativni, zabavni, serijski i filmski program. Tim Akademije Oxford za prevođenje, titlovanje, lekturu i obradu materijala za TV, video i filmsku produkciju vam je na raspolaganju. Za sve usluge prevođenja pozovite naš Prevodilački centar: 060-4022211 035-8852958
cena: kontakt
Srbija, Beograd
Back to Top